Peder Bjurman

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Peder Bjurman, regissör och manusförfattare, arbetar med scenkonst i gränslandet mellan bild och teater. Med utgångspunkt från starka visuella bilder, abstrakt eller narrativ text och framstående artister skapar han verk för större och mindre scener.

Hans senaste föreställningar, som Tarantula Orionteatern 2005, Doktor Glas med Krister Henriksson på Vasan 2007, Slapstick på Rival 2008 och senast Enter Numan på Dansens Hus 2009, har alla rönt stor uppmärksamhet från både publik och kritiker.

Peder Bjurmans sceniska landskap ger text, rörelse, ljus och ljud lika stor plats i ett lekfullt arbete med det visuella. Hans fokus pendlar mellan det lätt komiska och det djupt tragiska, alltid med ett fokus på individen i förändring eller omvandling. Hans arbete är genreöverskridande och hans verk visas på såväl smalt konstnärliga scenhus som på de stora scenerna.

Peder Bjurman skapar ofta soloföreställningar med en stark, enskild artist i centrum, i en scenkonstgenre som är relativt ny för Sverige. Verken är byggda kring starka visuella idéer där scenrum och utförande går hand i hand i intrikata händelseförlopp och bilder, ofta med hjälp av avancerad scenteknik. Som författare har Peder Bjurman arbetat med såväl vuxen- som barnproduktioner nationellt och internationellt.

Bjurman har bland annat arbetat med performance-artisterna Bogdan Szyber och Carina Reich och har för dem till exempel skrivit Nattvakten, 2001 och Zoink för Riksteatern 2004 och Orfeus i underjorden för Folkoperan 2003. Bjurman har ett långtgående samarbete med den kanadensiske teatermannen Robert Lepage, med vilken han skrivit The Far Side of the Moon och The Andersen Project. De senare två verken har turnerat runt om i världen. Ett nytt samarbete med arbetsnamnet Cartes har just påbörjats.

Fakta

Dramatiker och regissör

Tidigare aktuell med

Doktor Glas

Aktuell med

Sisyfos, 2012


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda