Sveriges scener

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Riksteatern har inga egna teaterlokaler förutom repetitionsanläggningen i Hallunda och Södra teatern i Stockholm. Riksteatern planerar och genomför därför turnéer i många olika typer av lokaler. Den största delen av Riksteaterns produktioner spelas i traditionella teaterlokaler, men för varje år ökar variationen på de lokaler som besöks. Av tekniska skäl planeras varje turnéproduktion för i första hand en lokaltyp och anpassas tekniskt till de möjligheter den ger.

Förutom i de traditionella kulturlokalerna spelas många små föreställningar i mindre rum som bibliotek, mötesrum, skolsalar, caféer m.m. Speciella föreställningar spelas i kyrkor eller till och med i sjuksalar på sjukhus.

Gymnastiksalar fungerar för många mindre föreställningar. En vanlig gymnastiksal som saknar läktare är ungefär 10 meter bred och 16 meter lång. Sporthallar har en större plan, ofta mer än 18 x 36m, och med någon form av läktare. Även om det finns permanenta läktare kompletteras oftast sporthallar med medhavda läktare/gradänger för teaterföreställningar. För att turnera rationellt och säkert, bevakar Riksteatern kontinuerligt lokalernas standard och teknikutvecklingen inom teaterområdet. Vid ny- eller ombyggnation hjälper Riksteatern teaterföreningarna i frågor kring lokalens utformning och utrustning.

För att Riksteatern skall kunna genomföra teaterföreställningar i en lokal måste den vara lämplig för föreställningens storlek. Lokalen måste ha loger/omklädningsrum som rymmer ensemblen. Det måste finnas toaletter och duschar i en rimlig omfattning. Lokalen måste vara godkänd av brandmyndighet för den tänkta publikmängden utifrån dekorens uppställning. De lyftanordningar som skall användas måste vara säkerhetsbesiktigade av ett ackrediterat besiktningsföretag. Lokalägaren är den som normalt är ansvarig för att en lokal, och utrustningen i den, är säker och besiktigad.

Välkommen att se alla våra spellokaler på www.scenrum.nu


Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda