Efter arrangemanget

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Besöksstatistik

Så här rapporterar Teaterföreningen in via TF-sidan

Vi ber er löpande logga in på TF-sidorna och registrera uppgifter om era föreställningar och ert anslag för varje år.


Hur gör man?

Logga in på http://tf.riksteatern.se


Publikstatistik

  1. Klicka på rubriken ”Förening & Arrangemang” i den övre menyraden.
  2. Klicka på fliken ”Arrangemang”.


Nytt arrangemang

Via Redigera-knappen och Skapa nytt arrangemang lägger teaterföreningen in de arrangemang som inte turnéläggs av Riksteatern.


Genomförda arrangemang

Under denna rubrik kan man kontrollera och uppdatera publikstatistik och andra uppgifter. Det kan hända att turnéledaren lägger in preliminära publiksiffror via Riksteatern men det är alltid Teaterföreningens uppgifter som är gällande vid olika åsikter, därför är det viktigt att Teaterföreningen klarmarkerar att publiksiffrorna stämmer genom att ändra namnet på uppgiftslämnaren.

För att registrera publikstatistik, gör så här: Klicka med markören på den föreställning du vill lämna in besöksstatistik för. Klicka sedan på Redigera-knappen och välj Redigera statistik

Fyll sedan i följande:Redovisning av programblad som säljs till publiken

De allra flesta programblad som Riksteatern tar fram är gratis för publiken. Ibland tas det dock fram programblad som publiken får betala för. Efter föreställningen redovisar Riksteaterföreningen denna försäljning till ekonomiavdelningen på Riksteatern som skickar ut en faktura. Arrangören får en provision på försäljningen. Hur stor den är bestäms från fall till fall. Uppgifter om vem som ska få redovisningen får föreningen i samband med föreställningen.

De uppgifter som behövs för att kunna fakturera är:


Utvärdering

Ägna gärna några minuter efter varje föreställning åt att samla ihop intrycken från arrangemanget. Ställ frågor som; Vad gick bra? och Vad gick dåligt? Detta lärde vi oss i föreningen.


Frågor att fundera kring kan vara; hur fungerade marknadsföringen, ev kringarrangemang, och biljettförsäljningen. Gör gärna en snabb målgruppsanalys också, vilka kom till just den här föreställningen. Frågor som alla kan vara till hjälp när ni ska titta på en repertoar inför nästa år.

Övrigt

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda