Historia

Från Riksipedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 8: Rad 8:
Riksteatern är en viktig bärare av föreningslivets demokratiska visioner, vårt uttryck är konstens. Riksteaterns tradition av att ta samhällsansvar började tidigt. 1967 etablerade Riksteatern, först av alla, en verksamhet som riktade sig till barn och ungdomar. Detta i en tid då barn- och ungdomsteater i princip betraktades som icke-kultur. Idag är vår barn- och ungdomsteater en av världens mest framstående, och barn- och ungdomsteater generellt ses som en självklarhet för varje teater med självaktning.
Riksteatern är en viktig bärare av föreningslivets demokratiska visioner, vårt uttryck är konstens. Riksteaterns tradition av att ta samhällsansvar började tidigt. 1967 etablerade Riksteatern, först av alla, en verksamhet som riktade sig till barn och ungdomar. Detta i en tid då barn- och ungdomsteater i princip betraktades som icke-kultur. Idag är vår barn- och ungdomsteater en av världens mest framstående, och barn- och ungdomsteater generellt ses som en självklarhet för varje teater med självaktning.
-
Under 60-talet knöts till teatern även Cramérbaletten, som var verksam fram till 1986, och Cullbergbaletten, som idag är ett av världens främsta kompanier inom modern dans. Det var Riksteatern som lade grun-den till decentraliseringen av det svenska teaterlivet på 70-talet. Genom att starta fem regionala tea-terensembler i Örebro, Västerås,Växjö, Skellefteå och Blekinge kunde scenkonsten förankras i landet. 1972 fattades beslut att Södra Teatern i Stockholm skulle bli en del av Riksteatern. Sedan flera år är Södra Teatern Nordens främsta scen för utomeuropeisk scenkonst. 1977 knöts Tyst Teater till Riksteatern med uppdraget att göra teckenspråk till ett scenspråk samt utveckla och sprida döv kultur. Riksteaterns Tyst Teater är idag ett av våra mest nyskapande, gränsöverskridande och internationellt aktiva uppdrag. Ensemblen är mycket efterfrågad, både nationellt och internationellt.  
+
Under 60-talet knöts till teatern även Cramérbaletten, som var verksam fram till 1986, och Cullbergbaletten, som idag är ett av världens främsta kompanier inom modern dans. Det var Riksteatern som lade grunden till decentraliseringen av det svenska teaterlivet på 70-talet. Genom att starta fem regionala teaterensembler i Örebro, Västerås,Växjö, Skellefteå och Blekinge kunde scenkonsten förankras i landet. 1972 fattades beslut att Södra Teatern i Stockholm skulle bli en del av Riksteatern. Sedan flera år är Södra Teatern Nordens främsta scen för utomeuropeisk scenkonst. 1977 knöts Tyst Teater till Riksteatern med uppdraget att göra teckenspråk till ett scenspråk samt utveckla och sprida döv kultur. Riksteaterns Tyst Teater är idag ett av våra mest nyskapande, gränsöverskridande och internationellt aktiva uppdrag. Ensemblen är mycket efterfrågad, både nationellt och internationellt.  
När 2000-talet inleddes engagerade flera orter sig i uppsättningar som Rannsakningen och Den goda människan. Här utvecklades och stärktes det lokala kulturlivet.  
När 2000-talet inleddes engagerade flera orter sig i uppsättningar som Rannsakningen och Den goda människan. Här utvecklades och stärktes det lokala kulturlivet.  
-
År 2000 breddade Riksteatern sin repertoar med inriktning på nya scenkonstformer och en ung publik. Hiphopkulturen, rollspelsrörelsen, spoken word och klubbkultu-ren tog plats på scenen – på samma villkor som traditionell teater. Samtidigt intensiferades samarbe-tet med landets länsteatrar och andra producenter i syfte att turnera det bästa av svensk scenkonst. År 2000 var också året då teatersajten nummer.se startades. Nummer.se är en journalistiskt oberoende nyhetstidning som under 2007 fick priset Årets nättidskrift på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.  
+
År 2000 breddade Riksteatern sin repertoar med inriktning på nya scenkonstformer och en ung publik. Hiphopkulturen, rollspelsrörelsen, spoken word och klubbkulturen tog plats på scenen – på samma villkor som traditionell teater. Samtidigt intensiferades samarbetet med landets länsteatrar och andra producenter i syfte att turnera det bästa av svensk scenkonst. År 2000 var också året då teatersajten nummer.se startades. Nummer.se är en journalistiskt oberoende nyhetstidning som under 2007 fick priset Årets nättidskrift på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.  
-
På kongressen 2007 fattades en rad beslut som gör Riksteatern till en föregångsteater för demokrati, inflytande och utveckling av djärv scenkonst. Vårt syfte är att ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Vår vision är att skapa mentala krockar på 茀era språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
+
På kongressen 2007 fattades en rad beslut som gör Riksteatern till en föregångsteater för demokrati, inflytande och utveckling av djärv scenkonst. Vårt syfte är att ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Vår vision är att skapa mentala krockar på flera språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.
2008–2009 fyllde Riksteatern 75 år. Det är många år av ständig framflyttning av positionerna. Djärvhet kombinerad med en stark folkrörelse ger oss förmågan att fortsätta driva det förändringsarbete som krävs för att kunna vara en aktör i framtidens demokrati.
2008–2009 fyllde Riksteatern 75 år. Det är många år av ständig framflyttning av positionerna. Djärvhet kombinerad med en stark folkrörelse ger oss förmågan att fortsätta driva det förändringsarbete som krävs för att kunna vara en aktör i framtidens demokrati.

Versionen från 21 november 2012 kl. 12.46

Riksteatern startades 1933. Oscar Björkman och 21 andra nya medlemmar i Bollnäs bildade 1933 den första riksteaterföreningen. Då var sverige en rätt färsk demokrati. Allmän rösträtt för både män och kvinnor hade bara existerat i tolv år. Men det var en engagerande tid särskilt för att de nyvunna rättigheterna verkligen användes: man organiserade sig, man gjorde sin röst hörd.


Under de första Riksteateråren ökade antalet medlemmar dramatiskt. Nästan hundra föreningar anslöt sig de första åren. Samtidigt som radion och talfilmen kom på bred front växte teaterns popularitet. Inte heller televisionens genombrott under 1950-talet minskade på teaterintresset. Det ser vi som en trösterik lärdom idag, när nya medier och nya tekniker uppfinns dagligen.

Under efterkrigstiden stärktes ekonomin för Riksteatern när statsanslaget höjdes och allt fler kommuner började ge ekonomiskt stöd. Det ledde till en stark utveckling av teater utanför de större städerna, men det inte enbart av ekonomiska skäl: då som nu var det de lokala teaterföreningarna som gjorde Riksteatern till vad den blev.

Riksteatern är en viktig bärare av föreningslivets demokratiska visioner, vårt uttryck är konstens. Riksteaterns tradition av att ta samhällsansvar började tidigt. 1967 etablerade Riksteatern, först av alla, en verksamhet som riktade sig till barn och ungdomar. Detta i en tid då barn- och ungdomsteater i princip betraktades som icke-kultur. Idag är vår barn- och ungdomsteater en av världens mest framstående, och barn- och ungdomsteater generellt ses som en självklarhet för varje teater med självaktning.

Under 60-talet knöts till teatern även Cramérbaletten, som var verksam fram till 1986, och Cullbergbaletten, som idag är ett av världens främsta kompanier inom modern dans. Det var Riksteatern som lade grunden till decentraliseringen av det svenska teaterlivet på 70-talet. Genom att starta fem regionala teaterensembler i Örebro, Västerås,Växjö, Skellefteå och Blekinge kunde scenkonsten förankras i landet. 1972 fattades beslut att Södra Teatern i Stockholm skulle bli en del av Riksteatern. Sedan flera år är Södra Teatern Nordens främsta scen för utomeuropeisk scenkonst. 1977 knöts Tyst Teater till Riksteatern med uppdraget att göra teckenspråk till ett scenspråk samt utveckla och sprida döv kultur. Riksteaterns Tyst Teater är idag ett av våra mest nyskapande, gränsöverskridande och internationellt aktiva uppdrag. Ensemblen är mycket efterfrågad, både nationellt och internationellt.

När 2000-talet inleddes engagerade flera orter sig i uppsättningar som Rannsakningen och Den goda människan. Här utvecklades och stärktes det lokala kulturlivet.

År 2000 breddade Riksteatern sin repertoar med inriktning på nya scenkonstformer och en ung publik. Hiphopkulturen, rollspelsrörelsen, spoken word och klubbkulturen tog plats på scenen – på samma villkor som traditionell teater. Samtidigt intensiferades samarbetet med landets länsteatrar och andra producenter i syfte att turnera det bästa av svensk scenkonst. År 2000 var också året då teatersajten nummer.se startades. Nummer.se är en journalistiskt oberoende nyhetstidning som under 2007 fick priset Årets nättidskrift på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

På kongressen 2007 fattades en rad beslut som gör Riksteatern till en föregångsteater för demokrati, inflytande och utveckling av djärv scenkonst. Vårt syfte är att ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Vår vision är att skapa mentala krockar på flera språk för att sätta tanken och känslan i rörelse.

2008–2009 fyllde Riksteatern 75 år. Det är många år av ständig framflyttning av positionerna. Djärvhet kombinerad med en stark folkrörelse ger oss förmågan att fortsätta driva det förändringsarbete som krävs för att kunna vara en aktör i framtidens demokrati.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda