Inflytande och påverkan

Från Riksipedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kongressen)
(Påverkanstorg)
Rad 11: Rad 11:
== Påverkanstorg ==
== Påverkanstorg ==
-
Vid kongressen 2011 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form där
+
Vid kongressen 2015 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form där
* fler personer kan komma till tals
* fler personer kan komma till tals

Versionen från 11 januari 2016 kl. 12.55

Innehåll

Kongressen

Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ och äger rum vart fjärde år. Representanter för anslutna organisationer samlas tillsammans med ombud för alla Riksteaterföreningar som fattar beslut om Riksteaterns riktning framåt och väljer en ny styrelse. Senast den ägde rum var 2015 i Göteborg på Folkets Hus där man för andra gången arbetade med "påverkanstorg". En rad beslut fattades som t ex en gemensam strategisk plan för hela organisationen, gemensam verksamhetsplanering mm.

Läs mer om Kongressen 2015

Framtidsforum

Riksteatern har Framtidsforum mellan kongresserna. Det är ett rådgivande forum för Riksteaterns styrelse, med sikte på framtiden. Genom att diskutera framtidsfrågor i detta forum inleder folkrörelsen det förberedande arbetet inför nästkommande kongress. Senast under 2009 arrangerades framgångsrikt ett stort antal Framtidsforum runt om i landet. Under 2010 följdes detta upp med ”Propositionsrundan” som låg till grund för förslagen vid Kongressen 2011.

Propositionsrunda

Inför Kongressen 2011 arrangerades under 2010 en "propositionsrunda" där medlemmar och föreningar runt om i landet tog fram Riksteaterns framtidsfrågor. Bakgrundmaterialet hämtades från "Framtidsforum" som arrangerades runt om i landet under 2009. Resultatet av propositionsrundan lämnades till Riksteaterns styrelse inför deras arbete med proposition till kongressen.

Påverkanstorg

Vid kongressen 2015 möttes Riksteatern i delvis nya former med mer delaktighet för fler. Förutom förhandlingar i plenum genomfördes s.k ”Påverkanstorg”. Det är en form därPåverkanstorg är en mötesmetod som är utvecklad av Svenska Scoutförbundet. Påverkanstorg är en ny form för diskussion, men det förändrar inte formerna för beslut. Kongressen fattar beslut i plenum efter att man har diskuterat förslag på påverkanstorget.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda