Medlemskapet

Från Riksipedia

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Medlemsdialog)
 
Rad 28: Rad 28:
Ett enkel men potentiellt kraftfull medlemsdialog är att öppna upp just besluten kring kommande repertoar. När ni i styrelsen börjar fundera kring kommande säsong, reser på utbudsdag och kanske Anbud Live - berätta gärna detta för medlemmarna och vilka föreställningar ni väljer mellan. Detta bygger både en kultur av öppenhet och kan verka positivt för kommande publiktillströmning.
Ett enkel men potentiellt kraftfull medlemsdialog är att öppna upp just besluten kring kommande repertoar. När ni i styrelsen börjar fundera kring kommande säsong, reser på utbudsdag och kanske Anbud Live - berätta gärna detta för medlemmarna och vilka föreställningar ni väljer mellan. Detta bygger både en kultur av öppenhet och kan verka positivt för kommande publiktillströmning.
-
 
-
== Behålla medlemmar ==
 
-
Mer information kommer under 2013.
 

Nuvarande version från 12 december 2014 kl. 10.07

Medlemsvärvning

När det kommer till medlemsvärvning är det viktig att påminna sig om att det finns många olika anledningar för en medlem att välja att bli del av en förening/verksamhet. Olika människor har olika behov och lockas därmed av olika innehåll i medlemskapet. Det kan vara möjligheten att påverka, att utvecklas själv, att stötta en verksamhet eller att själv vinna ekonomiska fördelar. Ett medlemskap i den lokala Riksteaterföreningen har goda möjligheter att utveckla starka innehåll i alla dessa olika delar.

> Den medlem som vill påverka verksamheten För att värva denna medlem behöver er förening ha bra svar på när och hur en enskild medlem har möjlighet att påverka de beslut som tas om hur verksamheten ska se ut i föreningen. Det kan gälla vilka publikgrupper som ska prioriteras och därmed vilka föreställningar som ska utgöra kommande repertoar. Det kan också vara personer som har goda idéer om nya eller förbättrade sätt att kommunicera och som själv kan tänka sig att bära en del av ansvaret för att detta ska bli till. När du värvar en medlem som till stor del styrs av dessa motiv är det viktigt att betona både möjligheterna att påverka och även internt trycka på vikten att utveckla föreningen så att de idéer, tankar och förhoppningar från medlemmarna också på riktigt tas tillvara.

> Den medlem som själv vill utvecklas genom medlemskapet Att värva en medlem som själv vill utvecklas genom medlemskapet handlar mycket om att visa på möjligheten att delta. Det kan handla om rent sociala bitar där kanske en nyinflyttad person på orten väljer att bli med i föreningen för att få kontakt med fler av människor. Utöver de sociala aspekterna är det inför denna person viktigt att visa hur en medlem har möjlighet att delta i arrangemangen och övrig verksamhet, även om denna person inte nödvändigtvis har gjort just denna syssla tidigare utan att lärandet sker längs vägen. Det kan också handla om att en medlem tar på sig ett ansvar att till exempel sprida information på sin arbetsplats som aktivt biljettsäljande medlem, som ett teaterombud.

> Dem som vill stötta verksamheten En viktig medlem är den medlem som väljer att lösa sitt medlemskap i första hand för att de stöttar föreningens verksamhet. Det behöver inte alltid betyda att personen själv besöker arrangemangen, men visar genom sitt medlemskap tummen upp för verksamheten och understryker att den är viktig. Fundera gärna vad gott just er förening för och träna in hur du på ett snabbt sätt berättar detta för en person du träffar eller skriver på skyltar och i andra kanaler. Till exempel "Teaterföreningen X - tar kvalitativ scenkonst till orten Y" eller "Teaterföreningen Y - säkerställer teater för alla barn i kommunen". Det är en god idé att i alla tänkbara samband tacka alla föreningens medlemmar för att de genom sitt medlemskap stöttar föreningens verksamhet.

> Den som vill ha ekonomiska fördelar av medlemskapet Många tycker att det är en bra idé att bli medlem i samband med att de erbjuds en rabatt till en kommande föreställning. Det är en god princip att alltid tänka att medlemmarna har de bästa rabatterna, gärna i kombination med att låta dem boka biljetter först och därmed få de bästa platserna/mest åtrådda biljetterna (om ni har numrerat eller hårt tryck på biljetterna). Inför vissa föreställningar som kalkyleras bli extra populära går det göra särskilda medlemssatsningar där alla som väljer att bli medlemmar har möjlighet att tjäna in sitt medlemskap redan vid första besöket. Vissa föreningar har som princip att det alla som blir medlemmar får välja en fribiljett till en kommande föreställning, vilket kan ge gott utbyte i form av nya medlemmar. Genom att skapa lokala samarbeten med andra aktörer går det genom att en medlem visar medlemskortet Scenpasset erbjuda också andra rabatter på till exempel fik, bokhandlar och tebutiker.

Oavsett anledningen för en person att bli medlem är det bra att alltid berätta från föreningens perspektiv att den nya medlemmen genom sitt medlemskap gör en viktig handling för föreningen. Det är också bra att redan vid värvningstillfället understryka att den nya medlemmen gärna får komma med idéer för verksamheten och feedback kring medlemskapet så att ni tillsammans kan utveckla den vidare.

Två bra knep för att fördjupa sig i medlemskapet är att inom föreningen prata med varandra om andra föreningar/samhörigheter ni i styrelsen är delar av och varför var och en valt att vara medlemmar just där. Att höra varandras olika motiv kan ge bra inspiration till utvecklingen av den egna föreningen. Ett annat tips är att var och en eller gemensamt titta hur andra föreningar, gärna stora resursstarka, gör för att attrahera nya medlemmar. Vad i det de gör, skulle ni tycka vore spännande och intressant att hitta egna varianter för själva, utifrån de ni är och de resurser ni har att tillgå.

Slutligen bör samarbeten understrykas som viktig del i värvningen. Varje gång ni har möjlighet att komma i kontakt med andra grupper av människor än de ni vanligtvis möter är det bra att fronta både biljetter till kommande evenemang och medlemskap. Kanske kan ni lägga två biljetter/medlemskap till föreningen i potten till ett lotteri en annan förening eller organisation håller. Vid varje evenemang som sker där ni inte själva redan är en del, fundera på hur ni på ett roligt (både för er själva och de som möter er) kan berätta om er själva och verksamheten.

Medlemsdialog

Kanske är årsmötet det tillfälle som de flesta tänker på när det gäller medlemsdialog i en förening. Årsmötet då medlemmarna beslutar kring ansvarsfrihet för den sittande styrelsen och ger fortsatt förtroende genom att utse förtroendevalda att leda verksamheten vidare. Viktigt är dock att påminna att det finns stora möjligheter och goda anledningar att som styrelse använda sig av medlemmarna även under pågående verksamhetsår. Genom att prata med medlemmar går det att få bra stöd i att hitta de klokaste besluten gällande repertoar, kommunikation och andra frågor som rör verksamheten.

Att fråga medlemmar efter deras syn på saker och ting och använda sig av de inspel som kommer in är ett bra sätt att öka föreningsengagemanget och gör också ofta att fler kan tänka sig att lägga tid i föreningens verksamhet. Försök gärna hitta sätt att erbjuda också små sysslor till de medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till med någon mindre del i arbetet. Kanske vid en föreställning alltid ta med några hoprullade affischer för nästkommande föreställning och sätta upp i miljöer de själva vistas i.

Ett enkel men potentiellt kraftfull medlemsdialog är att öppna upp just besluten kring kommande repertoar. När ni i styrelsen börjar fundera kring kommande säsong, reser på utbudsdag och kanske Anbud Live - berätta gärna detta för medlemmarna och vilka föreställningar ni väljer mellan. Detta bygger både en kultur av öppenhet och kan verka positivt för kommande publiktillströmning.


Övrigt om medlemskapet

Medlemskapet är en central del av föreningslivet och en garant både för ett demokratiskt säkrat styre och en stark verksamhet. Ett bra boktips om Medlemskapet är Medlemsmodellen av Niklas Hill och Angeli Sjöström som på ett bra sätt visar hur medlemskapet kan stärkas och bli en viktig del av verksamhetens olika delar. Den utgår från, och fördjupar stegen: reflektera, analysera, attrahera, rekrytera, introducera, hantera, aktivera och utvärdera.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda