Söka pengar

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Var kan man söka pengar för sitt projekt? Hur skriver man en ansökan? Var hittar jag mer information? Det behöver inte vara svårt och krångligt att söka pengar från fonder, stiftelser och myndigheter. Det hela handlar om att veta vad man vill göra och söka pengar för att kunna förverkliga dessa idéer. Här nedan följer några tips när man letar efter lokala möjligheter att söka bidrag


Lokala bidragsgivare


Nationella bidragsgivare


Bidragsgivare med internationell inriktning


EU-bidrag


Nordiska bidragsgivare


Böcker


Att skriva projektansökan

Oavsett om du ska söka en liten summa pengar eller satsa på ett större projekt så är bidragsgivare intresserade av vad du ska använda pengarna till. Se skrivandet av ansökan som en bra chans att fundera igenom alla delar av projektet. Det mesta arbetet i ett projekt ligger ofta i förberedelsefasen och genom att formulera tankarna på papper så märker man ofta vad man behöver fundera mer på eller om man inom gruppen inte är överens om vad det är man vill göra.

Att skriva projektansökningar tar en del tid men kom ihåg att ju mer tid ni lägger ner på att fundera ut hur ni vill ha ert projekt, desto mer tid och kraft kommer ni att spara när ni väl sätter igång.

Tänk utanför ramarna, se inte att projektet bara handlar om t.ex. kultur utan det innefattar kanske också mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, barns rättigheter etc. Detta breddar ditt sökområde och gör det möjligt att söka från ett större antal fonder och stiftelser. Olika bidragsgivare efterfrågar olika information men för det mesta ska en ansökan innehålla följande:


Projektets namn Ge projektet ett namn.


Tid för genomförande Ange när projektverksamheten börjar och slutar samt andra viktiga datum för projektet.


Bakgrund och syfte med projektet Beskriv hur projektet kommit till samt varför det är viktigt att det genomförs.


Projektbeskrivning Beskriv vad ni ska göra i projektet och hur ni planerar att genomföra detta för att nå bästa möjliga resultat.


Målgrupp Vilka riktar ni er till och hur många räknar ni med att nå?


Konkreta mål Det är viktigt att ni beskriver er målsättning, dels övergripande mål (vision) och dels konkreta och gärna mätbara mål.


Tidsramar När ska projektet börja? När ska det vara avslutat? Det är väldigt ovanligt att man kan få stöd för redan genomförda projekt.


Uppföljning/utvärdering Hur har ni tänkt er att följa upp projektet? Hur ska ni utvärdera det ni har gjort?


Budget Gör en lista över planerade utgifter och inkomster.


Sökt belopp från aktuell bidragsgivare och andra finansiärer Ange hur mycket pengar ni söker från aktuell bidragsgivare och ange hur mycket pengar ni söker från andra organisationer och myndigheter.


Kontaktuppgifter Ange kontaktuppgifter. Viktigt för utbetalning av beviljade medel.


Eventuella bilagor Ange om ni bifogat underlag, resultat av någon undersökning eller andra dokument.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda