Under arrangemanget

Från Riksipedia

Version från den 30 augusti 2014 kl. 21.06 av Ylva.tingvik@riksteatern.se (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Medlemsvärvning

Information kommer.

Ställa in föreställning

Man kan ställas inför det faktum att en föreställning måste ställas in p.g.a. sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det kan då vara skönt att veta vart du vänder dig och vad som måste göras.

Det är producenten som har det yttersta ansvaret och som tar beslut om att en föreställning ska ställas in. Turnéledaren på plats är den som genomför beslutet. Arrangören måste informeras och vara del i beslutet om att ställa in.

Eventuellt måste arrangören, tillsammans med turnéledare, ta kontakt med lokal radio/media och försök få ut meddelande om att föreställningen är inställd. På så sätt har man möjlighet att nå publiken redan innan de har hunnit ge sig iväg till teatern.

Arrangör och turnéledare möter den publik som inte har hunnit få information om att föreställningen är inställd och kommer till teatern.

Textning

Varför textas teater?
Anledningarna till att vilja texta en föreställning kan vara många. Det kan handla om ett gästspel som spelas på ett språk som majoriteten i publiken inte kan, eller en önskan om att nå nya målgrupper för en produktion. För döva ungdomar och vuxna kan textade repliker göra en föreställning tillgänglig när det inte finns möjlighet att ha en teckentolk. Många vuxendöva behärskar inte teckenspråk och för dem är tillgången till textade föreställningar viktig.

För personer med hörselnedsättning kan textning vara ett bra hjälpmedel i de fall där hörslingor inte fungerar fullt ut. (Det kan handla om att tekniken inte fungerar eller att personen trots det förstärkta ljudet ändå har problem att uppfatta vad som sägs när flera röster ”pratar i mun på varandra”.)

Att texta scenkonst är inte bara ett sätt att nå nya målgrupper, det skapar även i sig självt helt nya möjligheter och dimensioner till en föreställning.

Samarbetspartners
Lokalföreningar inom Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och Vuxendöva i Sverige hittar ni här:

www.hrf.se (under Kontakt)
www.sdr.org/foreningar
www.visriks.nu (under Länsföreningar)

Är undertext på teater och film samma sak?
I princip är undertexter på t ex film och i teatersammanhang samma sak. Textaren/redigeraren utgår ifrån manus och tittar på en film av föreställningen. Samtidigt redigerar man texten så att den följer rytmen i det som sägs på scen. Hänsyn måste tas till flödet av repliker så att publiken ska hinna läsa. Ibland måste repliker förkortas av den anledningen, utan att de förlorar sin innebörd. Formatet på displayen texten ska visas på ger också vissa begränsningar. Normalt visas texten i två rader åt gången. Varje rad innehåller 40 tecken, det är samma format som på film.

Olika tekniker
Vilken teknik som används beror på hur många i publiken som behöver texten. Om hela eller stora delar av publiken har behov av text är det bäst att välja projektion på duk eller en stor display. Det bästa är att hitta en lösning som inte stör scenografin eller till och med kan integreras i den.

Exempel på textning, Dödsdansen

Om bara ett fåtal personer behöver texten kan man välja att texta till små displayer som lätt kan hållas i handen. Detta är en bra lösning om man vill texta till flera språk samtidigt.

Exempel på textning, appen RiksText

Riksteatern och it-företaget Dogood har under Textningsprojektet (2011-2013) utvecklat en programvara som kan användas till textning vid båda dessa tillfällen (med stor resp liten display). Under projektet utvecklades även appen RiksText som är gratis. Appen finns för iPhone och Android.

När appen RiksText används: Inne på teatern kopplar publiken upp sig på ett lokalt nätverk (WLAN) som har satts upp i salongen. Tillgång till internet behövs bara för att kunna ladda ner appen. Detta görs från aktuell appbutik.


Hur fungerar det på teatern?
Riksteatern har ca 30 iPodar för utlåning. Om en föreställning textas till liten display kan dessa lånas ut i foajén inför föreställningen till dem som inte har en egen smartphone. Det är en person som följer med turnén som delar ut och/eller informerar om hur textningen fungerar. Oftast är det sedan samma person som kör texten under föreställningen. Det kan vara turnéledaren eller en tekniker.

Övrigt

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda