Verksamhet

Från Riksipedia

Version från den 25 februari 2016 kl. 09.11 av Henrik.nilsson@riksteatern.se (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

En smart organisation för scenkonst
Hos Riksteatern jobbar konstnärer, teaterföreningar och samarbetspartners tätt ihop. En smart scenkonstorganisation med publiken i fokus. Riksteatern tar ett tydligt konstnärligt initiativ där delaktighet och medskapande är viktiga områden att utveckla.

Riksteatern har en bred och mångfasetterad verksamhet som sträcker sig från norr till söder och långt utanför Sveriges gränser. Här finns en internationell och interkulturell verksamhet där teater, dans och annan scenkonst fungerar som verktyg för att skapa länkar mellan det lokala och det globala

Riksteatern startade 1966 som första institution en egen verksamhet för barn och unga. I verksamheten finns såväl föreställningar, projekt som lärarhandledningar. Vi möter framförallt den unga publiken i skolan, och vårt mål är att barn skall möta nutida scenkonst i alla dess former, över hela landet.

Riksteatern samarbetar över region- och ortsgränserna, vilket främjar scenkonsten i landet.

Riksteaterns samarbeten
Riksteatern samarbetar med flera olika organisationer och teatrar. Vi ingår dessutom i internationella nätverk för interkulturell dialog och internationell samverkan.

Folkets Hus och Parker
Folkets Hus och Parker (FHP) är en riksorganisation för Folkets Hus, folkparker, nöjesparker och festivaler i hela Sverige. FHP har över 600 medlemmar som sammanlagt tar emot 33 miljoner besökare per år. Riksteatern och Folkets Hus och Parker har samarbetat sedan 1940-talet. Varje år samproduceras ett antal föreställningar, främst för sommarturné, men även för turné höst och vår. För att förankra och formalisera samarbetet djupare har båda parter utvecklat en gemensam avsiktsförklaring. Den syftar till samverkan mellan organisationerna på alla nivåer - lokalt, regionalt och nationellt nivå för att utveckla och stärka våra gemensamma intressen i hela landet.
Läs hela avsiktförklarningen här! (pdf)

Länsteatrarna i Sverige
Riksteatern och landets sjutton länsteatrar påbörjade i slutet av 2005 ett flerårigt samarbete för att stärka scenkonsten i hela landet. Samarbetet innefattar såväl repertoar som frågor kring arrangörskap och strukturer inom scenkonstområdet.
Avsiktsförklaring mellan länsteaterarna och Riksteatern (pdf)

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Samarbetet mellan Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Riksteatern är mångårigt och har bidragit till en positiv samverkan mellan de två organisationerna. Därför har Riksteatern undertecknat en avsiktsförklaring med SDR. Vi ska tillsammans främja visionen av en dynamisk kultur där språk utvecklas och stärkas. Särskilt fokus ska läggas på teckenspråk.

Den gemensamma ambitionen är att stärka teckenspråket inom samhället i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. SDR och Riksteatern tror starkt på att främjandet av teckenspråk berikar den konstnärliga och demokratiska arenan i Sverige.

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda