Verksamhetsplanering

Från Riksipedia

Hoppa till: navigering, sök

Vad är Riksteatern verksamhetsplanerar?

Projektet Riksteatern verksamhetsplanerar har startat utifrån kongressbeslutet om flerårig verksamhetsplanering som fattades på Riksteaterns kongress 2011:


Varför ska man verksamhetsplanera?

Verksamhetsplaneringen är ett sätt att skapa tydlighet i föreningsarbetet för de kommande åren. Det är en chans att få alla med på tåget och diskutera utveckling och hur man ska genomföra och fördela arbeta i en förening.

Verksamhetsplanerna uppfyller fler syften. Förutom att påverka inom Riksteatern är det ett kraftfullt verktyg då man förhandlar med kommunerna om anslag, regionalt påverkar de den regionala kulturplanen och nationellt vårt uppdrag från Kulturdepartementet.

Målet med projektet är att verksamhetsplaneringen inom hela Riksteatern ska stärkas och bli mer pricksäker. På kongressen 2011 beslutades att inom Riksteaterrörelsen arbeta med verksamhetsplaneringar på samtliga nivåer inom Riksteatern. Idén är att de regionala och nationella verksamhetsplaneringarna ska baseras på de lokala.


Hur gör man?

På TF-sidorna (http://tf.riksteatern.se/), klicka på Teaterföreningen och Verksamhetsplanering, finns arbetsmaterial som stöd för arbetet. Stödet för verksamhetsplanering består av olika delar beroende på föreningens behov:

  1. Ett verktyg/mall på TF-sidorna där alla riksteaterföreningar kan dokumenterar sina verksamhetsplaner i ett treårsperspektiv. Där kan man även ta del av andra föreningars verksamhetsplaner och ladda ned material för arbetet.
  2. Ett arbetshäfte för verksamhetsplanering i riksteaterföreningar är framtaget för de som vill ha inspiration kring hur man kan arbeta fram en verksamhetsplan tillsammans i föreningen. Ni hittar den på TF-sidorna.
  3. Ett handledarstöd med utbildade handledare som vid behov kan komma och arbeta med er när ni verksamhetsplanerar. Kontakta Peter Liljeros om ni vill boka en handledare på peter.liljeros@riksteatern.se eller 070-6375963.

OBS: Oavsett vad man väljer som metod är det viktigt att planerna läggs in i mallen på TF-sidorna så de blir tillgängliga för planering på regional och nationell nivå.


Här hittar du en manual för hur du använder verktyget: Verksamhetsplanering manual (Word)

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Om Riksteatern
Föreningsarbete
Arrangemanget
Synas och höras
Biografier & Teaterlexikon
Handböcker
Verktygslåda